OECD reviduje HDP krajín EU pre tento rok 130903-1326

           

Zdroj: Busines Insider
OECD dnes zverejnila nové odhady rastu HDP, pričom u väčšiny európskych krajín ich revidovala nahor. Veľká Británia by mala dosiahnuť rast na úrovni 1,5% vs. pôvodný predpoklad 0,8%. Francúzsko by nemalo tento rok zaznamenať kontrakciu 0,3%, ale rast o 0,3%. Nemecký rast bol revidovaný na 0,7% z 0,4% pre tento rok. Zaujímavé je ale zníženie odhadu rastu US HDP z 1,9% na 1,7%.

Dátum vytvorenia: 03.09.2013 13:26

Vývoj EURUSD a správy

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj ceny EURUSD za posledné obdobie spolu s výhľadovými správami spoločnosti a predpokladom ďalšieho vývoja. Kliknutím na balónik sa zobrazí detail správy v novom okne.

Kľúčové slová

Odporúčané správy

Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti TRIM Broker, a.s. (IČO: 35 867 302, Dunajská 15/A, Bratislava, Slovenská republika),  ďalej len "spoločnosť", súhlasíte s podmienkami používania webových stránok spoločnosti. Obchodovanie s derivátmi (CFD, Forex) je rizikové a nie je vhodné pre každého. Zvážte preto možné dopady a riziká takýchto činností ešte pred tým, než začnete obchodovať. S obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát a pri využívaní pákového efektu toto riziko rastie. Straty pri obchodovaní s finančnými nástrojmi umožňujúcimi pákový efekt (CFD, Forex, FX opcie, Futures) môžu presahovať veľkosť vloženého kapitálu. Spoločnosť nezodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a informácií tu zverejnených. Informácie tu uvádzané neposkytujú daňové, právne a ani investičné poradenstvo, neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie, že by bolo na ich základe možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne straty spôsobené užívaním informácií vypracovaných, zverejňovaných alebo ďalej rozširovaných spoločnosťou na svojej internetovej stránke. Viac v upozornení na riziká. TRIM Broker, a.s. je registrovaným finančným sprostredkovateľom v sektore kapitálového trhu v Registri finančných agentov Národnej banky Slovenska pod číslom 112504. Viac v právnom vyhlásení. Services of company TRIM Broker, a.s. are not solicited to US customers.

Web pre tablet/mobil Web pre desktop